Students Registration

1ـ دانشجویان محترم هدف از پر کردن این فرم ایجاد یک آرشیوه کامل از اطلاعات علمی شما به صورت یک بانک دیجیتال می باشد و تنها اطلاعاتی که مقابل آنها علامت * دارد در سایت نمایان می شود. باقی این اطلاعات محفوظ باقی می ماند.

2ـ هدف از رونمایی این اطلاعات برای سهولت در برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات و همکاری دانشجویانی که موضوعات مرتبت با هم دارند می باشد.

3ـ اگر مایل به رونمایی عکس و ایمیل خود در سایت می باشد گزینه ظاهر شدن را برای آنها برگزینید.

4ـ لطفا مشخصات کامل مقالات وکنفرانس های خود را در فرم های مربوط که در بخش مربوط به آنها موجود می باشد پر کنید.

5ـ نظرات و پیشنهادات شما و حضور فعال شما در سایت باعث پیشرفت و ارتقا علمی سایت می باشد.

نام و نام خانوادگی (فارسی)

*

نام و نام خانوادگی(انگلیسی)

*

شماره دانشجویی

 کارشناسی ارشد دکترا

دوره تحصیلی

*

گرایش(فارسی)

*

گرایش(انگلیسی)

*

نام دانشگاه(فارسی)

*

نام دانشگاه(انگلیسی)

*

استاد راهنما(فارسی)

*

استاد راهنما(انگلیسی)

*

استاد مشاور(فارسی)

*

استاد مشاور(انگلیسی)

*

ممتحن خارجی

ممتحن داخلی

سال وماه نگارش پایان نامه(فارسی)

*

سال وماه نگارش پایان نامه(انگلیسی)

*

چکیده پایان نامه(فارسی)

*

چکیده پایان نامه(انگلیسی)

*

کلمات کلیدی(فارسی)

*

کلمات کلیدی(انگلیسی)

*

تعداد مقاله ها داخلی

*

تعداد مقاله ها خارجی

*

تعداد کنفرانس ها داخلی

*

تعداد کنفرانس ها خارجی

*

فهرست مطالب

فهرست منابع

CV دانشجو

فایل عکس

شماره تماس

آدرس ایمیل

 درحال تحصیل فارغ التحصیل

وضعیت کاری / تحصیلی شما در حال حاضر

مایل به نمایش ایمیل و عکس خود در سایت

اینجانب با تکمیل این فرم صحت اطلاعات ارسالی و هرگون مسئولیت ناشی از آن را می پذیرم.

برای ارسال فرم،لطفا عبارتcaptcha را عینا در کادر زیر بنویسید:

 

Top Footer